Stäng menyn

Löss på blommor och grönsaker

Jag har fått bladlöss på både blommor och grönsaker. De finns på Rosenskäror, rädisorna mm. Vad är bästa åtgärd mot dem? /Marie Sjöstedt

Bladlöss är en naturlig del av odlandet och något vi får vänja oss vid och också acceptera. Min enda åtgärd mot bladlöss är att spruta med vattenslang och så hård stråle jag vågar på dem. Blir det ohållbart mycket löss någonstans knipsar jag bort delar av drabbade växter. Bladlössen är mat till andra insekter och jag försöker störa naturen så lite som möjligt, även om det förstås är surt när växterna drabbas hårt. /Sara