Stäng menyn

Kompostera hemma - spara pengar

Nu är det dags att hålla i slantarna! Kompostera och tillverka näringsrik jord hemma, samtidigt som du minskar kostnader för inköp och hantering.

Sara häller ut en bokashihink i en pallkrage.

Jag gräver ner många hundra liter hushållskompost i min odling varje år. Metoden heter bokashi och handlar om att fermentera sina matrester så de gör största möjliga nytta till jorden. Foto: Maria Fors Östberg.

 

Genom att odla hemma finns fina möjligheter att spara en slant till hushållskassan. Med bara lite jobb går det att få bra skörd av viktiga grönsaker, som lätt drygar ut den köpta maten och faktiskt gör stor skillnad i plånboken. I det här inlägget vill jag sätta lite ljus på en del av odlingen som kanske inte får så stor plats när det vanligtvis skrivs om att spara pengar genom att odla själv - komposten - och hur det kan vara av stort värde att lära sig ta hand om hushållskomposten på ett effektivt sätt.

 

Läs mer: Anlägga kompost från grunden

 

Sara häller på växtmaterial från kompostkvarnen ner i komposten

I en enkel trädgårdskompost komposterar jag växtrester från trädgården. Foto: Ida Sjöö.

Växtmaterial i komposten

I princip allt utom starkväxande ogräs läggs i trädgårdskomposten. Foto: Ida Sjöö.

Bygga egen kompost

Komposten är byggd på en eftermiddag, med bara såg, hammare och spik. Foto: Ida Sjöö.

 

Vad är kompost?

Kompost kan vara både olika slags material och den typ av behållare eller plats som som detta material läggs i för att komposteras.

Materialet kan vara skräp från trädgården, matrester från köket, spån från barnens små husdjur, rivet tidningspapper, gamla kvistar. Jag brukar tänka att allt som blir jord inom rimlig tid kan ses som kompost.

Som behållare kan en öppen trädgårdskompost, en sluten kökskompost, en varmkompost, en bokashi-hink eller en helt vanlig hög i trädgården räknas som kompost.

I ett hushåll produceras dagligen en hel del material som kan komposteras, inte bara i hem där familjen odlar. Det kan vara idé också för familjer som inte odlar att ta hand om sitt komposterbara material, för att spara pengar och göra en insats för det lokala kretsloppet. Inte minst är det viktigt att föra in kompostering i hem för att inspirera våra barn till att kompostera, tycker jag. Genom att aktivt kompostera hemma ökas förståelsen för vad vi producerar och vilket ansvar vi har för att ta hand om det på korrekt sätt.

 

Läs mer: Byggbeskrivning - Bygg din egen trädgårdskompost

 

Hinkar med bokashi till pallkragarna

Familjens hushållskompost komposteras i stora hinkar inomhus, med bokashi-metoden. Foto: Ida Sjöö.

 

Komposten grävs ner i jorden då den processats inomhus i hinkar under två veckor. Därefter blir kompostmaterialet jord på kort tid. Foto: Maria Fors Östberg.

 

Minska hushållssopor

Det främsta sättet att spara pengar genom att kompostera hemma är att soporna som slängs i soptunnan avsevärt minskar. Du kan ha sophämtning betydligt mer sällan, om du kan välja intervall själv hos renhållningen. Vi är sex personer i vår familj och har tidigare haft sophämtning en gång i månaden, för vårt restavfall, vilket minskat kostnaderna rejält. Om du komposterar hemma behövs ingen hämtning av kompostmaterial, vilket också kan minska kostnaderna för hämtning.

Om du ska kompostera hemma behöver du i de flesta fall göra en anmälan till kommunen om detta.

 

Läs mer: Allt om att kompostera med bokashi

 

En stor del av vår hushållskompost blir till ny jord direkt i stora krukor, med hjälp av bokashi. Foto: Maria Fors Östberg.

 

Kökskomposten täcks med jord i krukorna och därefter kan jag så och plantera ovanpå komposten. Foto: Maria Fors Östberg.

 

Grönkål i kompostbädd

En stor del av våra köksträdgårdsväxter älskar näringsrik jord och trivs mycket bra på växtplatser som gödslats med komopst. Foto: Ida Sjöö.

 

Minska svinnet

En tydlig effekt av att ta hand om sitt kompostmaterial själv är att man blir lite snål. När man hanterar sin kompost själv (dagligen ser vad som hamnar i den och dessutom följer materialet en tid efter det) blir man utan ansträngning medveten om svinn på ett rätt finurligt sätt. Genom att några gånger per dag öppna komposthinken och lägga ner något blir jag alltid påmind om vad jag kastar. Vår familj gör bättre val i köket genom att vi (jag, Sara) följer komposten från köket och ut i odlingen. De valen börjar redan i matbutiken, där vi har med oss produktens hela resa i tanken.

 

Läs mer: Gör en enkel maskkompost till matresterna

 

 

Sara gör en mask-kompost

Foto: Ida Sjöö

Sara gör en mask-kompost

Foto: Ida Sjöö.

Sara gör en mask-kompost

Foto: Ida Sjöö.

Sara gör en mask-kompost

Foto: Ida Sjöö.

 

Minska inköp till odlingen

Ett hushåll som tar tillvara på kökskomposten och dessutom väljer att odla, har ett mycket fint utgångsläge till sitt lilla kretslopp där kökskompost blir till näring och jordförbättring i grönsaksodlingen. Om du som odlar har en bra plan för hur du ska ta hand om komposten kan den komma till stor nytta så väl i en liten odling som i en stor. Kompost är en av de bättre sätten att förbättra trist jord och göra den fluffig och rik på näring som grönsakerna älskar.

I ett större hushåll (familj med flera hemmaboende barn) uppgår kökskomposten ibland till 5 liter eller mer per dag, om man komposterar flitigt. I ett litet hushåll kanske det bara blir några deciliter per dag. Oavsett är komposten lika viktig i odlingen.

Kompost kan användas i en trädgårdsodling utomhus, liksom i en mindre balkongodling. Till och med en inomhusodling av små mått kan skapa fina kretslopp med den egna kökskomposten. Utan särskilt mycket jobb kan du bli helt självförsörjande på jord och gödsel och odla både för magen och ögat i krukor inne.

 

Läs mer: Använd din egen kompostjord

 

En hand håller en näve jord.

Kompost från matrester, trädgårdsskräp och marsvinsgödsel.

 

Ett såll fyllt med kompostjord.

Mitt lilla såll kommer väl till pass när jag vill få fram mer finfördelad jord till plantering i krukor.

 

Sara häller jord genom händerna ner i ett tråg.

Den egna kompostjorden är luftig och doftar så gott! Den kan sparas i hinkar och påsar.

 

En hand fyller jord i ett plasttråg.

Kompostjord redo att använda till vintersådder. En del ogräsfrön kan finns i jorden, men det brukar inte ge något större problem.

 

 

Skapa kretslopp hemma

Den största poängen med att kompostera hemma är förstås inte att spara pengar, men det är ju helt omöjligt att tänka på den aspekten. Många av oss som odlar ser den stora ekonomiska nyttan med odlingen generellt och att ha ett bra system för hur komposten sköts och sedan hur jorden används är guld värt.

En lagom stor odling kan producera en eller flera kubikmeter prima jord per år och det vore ju rent av korkat att inte ta tillvara på den resursen. Att köpa en kubikmeter väl gödslad och hållbart producerad jord är inte gratis och var och en som har möjligheten borde ta tillvara på den.

I min odling strävar jag efter att skapa fungerande kretslopp, där det jag producerar får en plats i en hållbar kedja. Vi äter maten som skördas, restmaterialet går i komposten eller används som täckmaterial. Växtmaterialet blir till ny jord och ger näring till grönsakerna jag ska odla i nästa omgång. Dessutom tar vi tillvara på gödsel från barnens marsvin, som blir värdefull påfyllnad i odlingslådor. Och urin från min praktiska potta används till gödsel i växthus och på friland.

 

Läs mer: Gödsel från smådjur - hamster, kanin, marsvin, fågel

 

 

 

Kompost utan front.

En enkel kompost av spillbräder hemma i min odling. De två facken matas och töms växelvis och ger mycket användbar jord.

 

Fem kålplantor på toppen av en komposthög.

Jag använder mer än gärna komposterna till att odla på. De innehåller mycket fin och näringsrik mylla och är utmärkta växtplatser för till exempel kål, gurkväxter och tomater.

 

Köksträdgården blir frodig och vacker med mycket kompost i och på jorden!

 

Läs mer: Gödsel för oss som inte har djur

 

För att komma igång och kompostera behöver du inte köpa någonting alls. Inga fancy behållare eller redskap eller pulver. Du kommer långt med det du har hemma.

Enklast är att börja kompostera trädgårdsavfall, där behöver du inte göra något annat än att lägga materialet på hög i lämplig del av tomten.

Vill du kompostera köksavfall behöver du tänka några varv extra för att minska risken för att komposten drar till sig skadedjur. Det finns många typer av enkla behållare att göra själv med sånt du sparat i förrådet. Sök info på nätet. Själv komposterar jag hushållskomposten med bokashi. Det är ett sätt att fermentera kompostmaterialet, vilket gör att det bryts ner till jord på mycket kort tid då det grävs ner i marken. Du finner länkar med mer material att läsa i den här artikeln. Klicka dig vidare och läs mer.

Stort lycka till med komposteringen!
/Sara Bäckmo

 

24. september 2022