Stäng menyn

Hålla jorden på plats

Är det lätt att hålla jorden på plats när man gör sina upphöjda odlingsbäddar utan ram, eller är det bättre att "rama" in dem ?? /gen

Jag tycker det är bättre att odla utan ramar eftersom jag kan förändra växtplatserna lättare då. Jorden hålls på plats på bättre sätt med ramar runt, men det gör varken till eller från i själva skötseln av odlingsplatsen. /Sara